Verksamhetsplan 2017

Verksamhetplan för perioden 010117-311217

Supers fa i Sydösterbotten 315 r.f.

Inledning

Fackavdelningens plan för år 2017 är att arbeta för att medlemmars intressen tillvaratas och påverka arbetsförhållanden på arbetsplatserna.  Medlemmarna ska ges tillfälle att träffas och diskutera aktuella saker genom regelbundna möten och träffar samt även genom att samarbeta med andra föreningar.

Styrelse- och mötesverksamhet

Fackavdelningen planerar ha 4 st. styrelsemöten och vår-och höstmöte. Platserna för våra möten cirkulerar inom verksamhetsområdet. På vår- och höstmötet planerar vi att ha ev. beslutsfattare, föreläsare eller besök från förbundet.

Medlemsrekrytering

Vi kommer att satsa på medlemsrekryteringen genom att vara aktiva på arbetsplatserna och stöda vår tutor i hennes arbete med rekryteringen bland studerande. Vi behöver satsa på att få äldre nyblivna närvårdare med i vår fackförening. Dessa är svårare att få rekryterade eftersom de ofta tillhör ett annat fackförbund.

Intressebevakning

Vi kommer att fortsätta bevaka närvårdarens rättigheter, påverka arbetsförhållanden för medlemmarna och ha en aktiv dialog med arbetsgivare och beslutsfattare.

Pr-verksamhet

Pr-verksamhet är något fackavdelningen fortsätter satsa på. Det är lättare att värva medlemmar om man har en välfungerande pr-verksamhet. Detta kan ske på bl.a mässor (t.ex. Kvinnomässan i Närpes) karnevaler och marknader.

Utbildningsverksamhet

Fackavdelningens medlemmar kommer att delta i medlemskvällar i Vasa och svenskspråkiga studiedagar . Genom att informera våra medlemmar om dessa uppmuntrar fackavdelningen medlemmarna att delta. Vi kommer även att ordna en SuPer-dag i samarbete med YA.

Informationsverksamhet

Informationen ut till medlemmarna sker via mejl eller per post till kontaktpersonerna på arbetsplatserna som vidarebefordrar informationen. Hemsidan och Facebook uppdateras kontinuerligt.

Studerande- och ungdomsverksamhet

Fackavdelningen har ingen skild ungdomsverksamhet men vi kommer att uppmuntra studeranden med stipendie och marknadsföra våra möten, julfest och andra aktiviteter som fackavdelningen arrangerar.

Social verksamhet

Fackavdelningen kommer som tidigare att uppvakta pensionärer med en gåva samt stöda långtidssjuka med en liten peng.

Rekreationsverksamhet

 Friluftsdag med vandring i Lauhaluoma eller vandringsleden i Kristinestad, besök till Strömsö med mat och julfest är det som fackavdelningen har planerat för året inom rekreationsverksamheten.

Ekonomisk verksamhet

Fackavdelningen kommer att finansiera verksamheten med hjälp av återbäringen på medlemsavgifter och lotteri.

Närpes den 22.11 2016

Styrelsen